Leczenie udarów mózgu Kraków

Leczenie udarów mózgu Kraków. Kompleksowa opieka medyczna

Udar mózgu to zespół kliniczny, który odznacza się nagłym wystąpieniem dysfunkcji mózgu. Objawy utrzymują się najczęściej ponad 24 godziny i nie mają innych przyczyny niż naczyniowa. Wyróżnia się dwa rodzaje udarów: krwotoczny i niedokrwienny. W celu zdiagnozowania i rozpoznania u pacjenta udaru, wykonuje się tomografię komputerową, rezonans magnetyczny. Odpowiednio postawiona diagnoza pozwala zakwalifikować do danego leczenia udarów mózgu Kraków.

Leczenie udarów mózgu oraz ich przyczyny

Każde schorzenie, choroba występująca u konkretnej osoby, ma swoje podłoże przyczynowe. W przypadku udarów mózgu do najczęstszych przyczyn wystąpienia zalicza się:

  • nadciśnienie,
  • zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych,
  • wady serca,
  • zawał mięśnia sercowego.

Mózg, aby mógł funkcjonować w prawidłowy sposób, musi mieć dostarczaną odpowiednią ilość krwi z tlenem – to bardzo ważne. Leczenie udarów mózgu Kraków jest zależne od rodzaju udaru. W udarze krwotocznym stosuje się środki farmakologiczne, które zmniejszą obrzęk mózgu oraz leki regulujące nadciśnienie tętnicze krwi. U osób z udarem niedokrwiennym stosuje się terapię, która ma na celu poprawę perfuzji mózgu.

Rehabilitacja jako forma leczenia po udarze mózgu

Bardzo ważnym aspektem po przebytym udarze mózgu jest rehabilitacja. Przybiera ona różnorodne formy. Najczęściej są to: zabiegi fizykoterapeutyczne, ćwiczenia usprawniające. Rehabilitacja przebiega we współpracy neurologa, neurochirurga oraz fizjoterapeuty. Umów się na wizytę do lekarza zajmującego się leczeniem udarów mózgu w Krakowie. Skuteczne leczenie i formy rehabilitacji.

Leczenie udarów mózgu Kraków
Leczenie udarów mózgu Kraków